شما در مقابل مسخره شدن چه می کنید؟

 

شاید آدم خیلی باید از سنش بگذرد که یاد بگیرد عوض جــا خوردن، سرگرم شود. (پرل.اس.باک)

 

اگر کسی از روی بی‌توجهی به تو حرفی زد، بهتر است سرگرم شوی. همیشه افرادی هستند که حرف‌های نابجا می‌زنند و یا تو را مسخره می‌کنند. کلام نابجا و زننده‌ی آنها ممکن نیست تو را ناراحت کند، مـگر خودت این اجازه را به آنان بدهی. از لحاظ ذهنی پوست کُلُفت باش!

 

هرگز لحن دردناک زنی که می‌پرسید وقتی کسی به او می گوید “چقدر چاق شده‌ای” باید چه جوابی بدهد، فراموش نمی‌کنم و این مسأله زجرم می‌دهد.

اگر حرف منزجر کننده‌ی طرف مقابلِ تو واقعیت داشته باشد، می توانی با لبخند ملیح بگویی: “حق با توست” و بعد موضوع صحبت را عوض کنی. یا می‌توانی به شوخی خودت را تحقیر کنی و بگویی: “آره؛ من تمام رژیم‌های غذایی را به گند می‌کشم! ” یـا ” من چاق نیستم، فقط از لحاظ افقی خدا بهم لطف کرده!” .

اگر کسی عمداً خواست آزارت داده و یا تو را مسخره کند، بهتر است به او بگویی: “همه‌ی ما همینطوری هستیم”

 

رمز کار در این است، نظریات بی‌پایه و اساس مردم را نپذیری و دیگر اینکه به آنان فرصت ندهی بعد از ابراز عقیده‌ی اول، دومی را هم بگویند. صرفاً موقرانه جواب بده و موضوع صحبت را عوض کن.

 

زنی که چند ماه بعد از زایمان هنوز چاق بود، می‌گفت هرکسی به او می‌رسد، می‌گوید: “خیال کردم زاییده‌ای”  یـا  “مگر یک بچه‌ی دیگر هم توی شکمت است؟” و او بجای اینکه از یاوه‌گویی و تمسخر آنان ناراحت شود، دودستی برشکم خودش می‌زند و ابروهایش را بالا و پایین می‌اندازد و این جواب دندان‌شکن را به آنان می‌دهد: “دیشب پرخوری کرده‌ام. اینها ته مانده‌ی غذای دیشب است!”

 

حتما بخوانید:   17 دلیل که باعث خیانت در رابطه مشترک میشه

در همایشی که برای اداره‌ی مالیات داشتم، یکی از حضار تعریف کرد که چطور او و یکی از همکارانش، رفتار گستاخانه‌ای را خنثی کرده‌اند.

هرکی از درِ اتاق ما وارد می‌شود، انگار دشمن ماست و ما هم دشمن او هستیم. هیچ‌کس دلش نمی‌خواهد پایش را در اداره‌ی مالیات تو بگذارد. ما کارکنان بجای آنکه ناراحت شویم (ناسلامتی ما هم آدم هستیم)، یکی از تابلوهای اعلانات را پر از تصاویر کاریکاتوری کردیم که اداره‌ی مالیات را مسخره می‌کند.

یکی از کاریکاتورها می‌گوید: رمز کار در این است که فراموش کنی این پول مال خودت است. با این کاریکاتورها به مردم نشان می‌دهیم که ما هم آدمیم. وقتی مالیات دهنده‌ها روی درِ اتاق ما این لطیفه را می‌خوانند که “معذرت می‌خواهیم که توی اتاق هستیم“، رفتارشان به‌کلی عوض می‌شود و بهتر رفتار می‌کنند.

 

از آنجایی که نام‌خانوادگی ما “هورن” (Horn به معنی شاخ) است، پسرانم را در مدرسه خیلی مسخره می‌کردند و وقتی‌ به آنان می‌گفتند هورنی (horny به معنی شاخدار)، بچه‌هایم خجالت می‌کشیدند. ما می‌دانستیم که اگر جوابی دندان‌شکن پیدا کنیم غائله ختم می‌شود.

بعد از کلی فکر کردن، تام و اندرو جوابی عالی پیدا کردند بدین مضمون: “اسم ما این است. آن‌قدر بگو تا جانت دربیاید!”

 

اگر خصوصیتی داری که تو را شرمنده می‌کند، از دوستانت کمک بگیر تا جوابی دندان‌شکن برایت پیدا کنند و مورد زجرآورت، به موردی خنده‌دار تبدیل شود.

 

 

منبع: کتاب “تانگ‌فو، روش برخورد با افراد دشوار – نفیسه معتکف”