گروه آموزشی سخنوران از سال 1381 فعالیت خود را در زمینه آموزش ارتباطات موثر  (Effective Communication ) و رفتارشناسی ( Behaviorology)  توسط جناب آقای علیرضا سخنوران آغاز کرد.

در ابتدا خدمات گروه آموزشی سخنوران، کلاس های حضوری و آموزش های عملی در رابطه با مهارت و توانایی افراد در زمینه برقرار ارتباطی موثر با دیگران به منظور افزایش اعتبار و گسترش روابط اجتماعی و مشاوره خصوصی رفتار شناسی به منظور کمک به مراجعین برای رفع دغدغه های فکری و استرس های روزمره،درآمدی و شغلی و رسیدن به یک راه حل اساسی برای زندگی را شامل میشد.
 
اما با گذشت زمان و با توجه به افزایش نیاز مردم به مهارت های اجتماعی در کنار دانش آکادمیک فعالیت گروه آموزشی سخنوران به هدف  ترویج فرهنگ و افزایش سطح علمی و مهارتی افراد جامعه گسترده تر شد که در زمینه های افزایش اعتماد به نفس ، کسب مهارت های سخنرانی و سخنوری ، برقراری ارتباطات موثر ، اصول مذاکرات حرفه ایی و عاطفی ، زبان بدن تخصصی ( Micro Expressions) و مشاوره خصوصی رفتار شناسی ارتقا یافت...
 
از این رو تمامی افراد جامعه در هر سن و با هر سمت شغلی میتوانند برای:
  • رفع اضطراب،خجولی و ایجاد اعتماد به نفسی مستحکم
  • کسب مهارت در زمینه فن بیان ، سخنرانی ، سخنوری و گویندگی برای ارائه مطالب و یا سخنرانی در جمع ها و گروه ها...
  • افزایش ارتباطات به طرزی موثر به منظور کسب اعتبار و افزاریش دایره نفوذ
  • کسب مهارت و تبدیل شدن به یک مذاکرکننده حرفه ایی برای گرفتن امتیازات بیشتر و بستن قرارداد
  • شناخت و آموزش زبان بدن تخصصی در زمینه دروغ سنجی و اکتشاف حقیقت
  • مشاوره خصوصی رفتارشناسی برای ارتقا سطح کیفیت زندگی
به گروه آموزشی سخنوران مراجعه کرده و نیاز های خود را رفع کنند....

تعدادی از سازمان ها و شرکت هایی که گروه سخنوران افتخار همکاری با آنها را داشته است: