درباره ما

گروه آموزشی سخنوران

گروه آموزشی سخنوران از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را در زمینه آموزش ارتباطات موثر ( Effective Communication ) و رفتارشناسی ( Behaviorology ) توسط جناب آقای علیرضا سخنوران آغاز کرد.

در ابتدا خدمات گروه آموزشی سخنوران، کلاس های حضوری و آموزش های عملی در رابطه با مهارت و توانایی افراد در زمینه برقرار ارتباطی موثر با دیگران به منظور افزایش اعتبار و گسترش روابط اجتماعی و مشاوره خصوصی رفتار شناسی به منظور کمک به مراجعین برای رفع دغدغه های فکری و استرس های روزمره، درآمدی و شغلی و رسیدن به یک راه حل اساسی برای زندگی را شامل میشد.

اما با گذشت زمان و با توجه به افزایش نیاز مردم به مهارت های اجتماعی در کنار دانش آکادمیک فعالیت گروه آموزشی سخنوران به هدف ترویج فرهنگ و افزایش سطح علمی و مهارتی افراد جامعه گسترده تر شد که در زمینه های افزایش اعتماد به نفس ، کسب مهارت های سخنرانی و سخنوری ، برقراری ارتباطات موثر ، اصول مذاکرات حرفه ایی و عاطفی ، زبان بدن تخصصی ( Micro Expressions ) و مشاوره خصوصی رفتار شناسی ارتقا یافت.

تعدادی از سازمان ها و شرکت هایی که گروه سخنوران افتخار همکاری با آنها را داشته است:

از این رو تمامی افراد جامعه در هر سن و با هر سمت شغلی میتوانند برای:

مشاوره خصوصی رفتارشناسی برای ارتقا سطح کیفیت زندگی

کسب مهارت و تبدیل شدن به یک مذاکره کننده ی حرفه ای برای گرفتن امتیازات بیشتر و بستن قرارداد

کسب مهارت در زمینه فن بیان ، سخنرانی ، سخنوری و گویندگی برای ارائه مطالب و یا سخنرانی در جمع ها و گروه ها

رفع اضطراب،خجولی و ایجاد اعتماد به نفسی مستحکم

افزایش ارتباطات به طرزی موثر به منظور کسب اعتبار و افزایش دایره نفوذ

شناخت و آموزش زبان بدن تخصصی در زمینه دروغ سنجی و اکتشاف حقیقت

به گروه آموزشی سخنوران مراجعه کرده و نیاز های خود را رفع کنند