بستن

محصولات آموزشی سخنوران

بسته آموزشی مذاکره حرفه ای
بسته آموزشی مذاکره حرفه ای

قیمت:485,000 ریال

بسته آموزشی اعتماد به نفس
بسته آموزشی اعتماد به نفس

قیمت:485,000 ریال

بسته آموزشی ارتباطات موثر
بسته آموزشی ارتباطات موثر

قیمت:485,000 ریال

بسته آموزشی سخنرانی حرفه ای
بسته آموزشی سخنرانی حرفه ای

قیمت:38,500 ریال

دوره های در حال شروع

طراحی سایتتوسط بهسامان

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به آموزشگاه سخنوران می باشد