بستن

محصولات و دوره های آموزشی سخنوران

پیشنهاد ویژه
دوره جامع اعتماد به نفس و فن بیان
دوره جامع اعتماد به نفس و فن بیان

قیمت:3,900,000 ریال
قیمت:2,900,000 ریال

پیشنهاد ویژه

سمینار مدرسه پولسازی
سمینار مدرسه پولسازی

قیمت:290,000 ریال

بسته آموزشی اعتماد به نفس و فن بیان مدیران
بسته آموزشی اعتماد به نفس و فن بیان مدیران

قیمت:690,000 ریال

بسته آموزشی اعتماد به نفس و فن بیان نوجوانان
بسته آموزشی اعتماد به نفس و فن بیان نوجوانان

قیمت:690,000 ریال

بسته آموزشی اعتماد به نفس و فن بیان دانشجویان
بسته آموزشی اعتماد به نفس و فن بیان دانشجویان

قیمت:690,000 ریال

بسته آموزشی اعتماد به نفس و فن بیان در محیط کار
بسته آموزشی اعتماد به نفس و فن بیان در محیط کار

قیمت:690,000 ریال

طراحی سایتتوسط بهسامان

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به آموزشگاه سخنوران می باشد